Generalistische Basis GGZ

Er zijn verschillende trajecten die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). De indeling en bijbehorende tarieven voor 2019, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn als volgt:

Traject GB GGZ                Maximaal aantal minuten    NZa Tarief 2019    NZA Tarief 2018    Aantal sessies (incl. intake)*

Basis Kort (BK)                                      294                        € 507,62              € 487,26                  3 tot 5 sessies
Basis Middel (BM)                                495                        € 864,92              € 830,23                  6 tot 8 sessies
Basis Intensief (BI)                               750                        € 1356,25            € 1301,85                9 tot 12 sessies
Basis Chronisch (BC)                           753                        € 1251,70            € 1201,50                maximaal 12 sessies
Onvolledig behandeltraject               120                        € 207,19              € 198,88                   1 tot 2 sessies

* een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek**, een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van jouw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan je behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvang je de declaratie voor de gehele behandeling. Deze kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekering.

** een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd (totaal 90 minuten)