Onverzekerd Product

Bepaalde problemen en klachten vallen helaas niet meer onder de verzekerde zorg. Dit wordt Onverzekerd Product (OVP) genoemd. Het gaat hierbij onder meer om de volgende aandoeningen: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werkproblemen, relatieproblemen.

Indien je behandeling wilt voor klachten die vallen onder de niet verzekerde zorg, betaal je de kosten zelf. Het door de NZa vastgestelde tarief voor 2019 is €105,25 per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

* een behandelsessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd tenzij anders is overeengekomen. Een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd en dus betaal je €210,50.