Privacy, regelgeving en klachten

Privacy Policy PsyHart
Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij je dit nadrukkelijk weigert. Hier vind je de uitgebreide Privacy Policy van PsyHart.

Identificatieplicht en verzekeringsgerechtigheid
PsyHart is verplicht om bij de identiteitscontrole het Burger Service Nummer (voormalige sofinummer) van de zorgvrager te registreren. Dit is nodig voor de declaratie van de kosten bij de zorgverzekeraar. Onderdeel van de Zorgverzekeringswet is de identificatieplicht. Sinds 1 januari 2006 zijn zorgverleners verplicht de identiteit van patiënten te controleren. De identificatieplicht in de zorg geldt voor alle instellingen in de zorg. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. Geen controle van de identiteit van een patiënt werkt fraude in de hand. Onverzekerden zouden bijvoorbeeld bij een hulpverlener of GGZ instelling zorg kunnen vragen op vertoon van een gestolen zorgpas van iemand die wél een zorgverzekering heeft. Dat is misbruik van de zorgverzekering. Bovendien ontstaat er door dergelijke fraude een risico op medische fouten, omdat de betrokken cliënt wordt aangezien voor iemand anders met een ander medisch dossier.

Sinds juni 2012 heeft de NZa een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving omtrent GGZ DBC’s (klik hier voor zoekoptie regelgeving op NZa-site). Wanneer cliënten/patienten niet willen dat hun diagnose gekoppeld wordt aan de DBC die wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraars, moeten zij en hun behandelaar een verklaring ondertekenen. Een verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over je dossier met de zorgverzekeraar kan je hier downloaden en naar je zorgverzekeraar sturen met de declaratie die je ontvangt aan het einde van de behandeling.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Er is in Nederland in toenemende mate aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid en beroepsgroepen stimuleren professionals om actief aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Wil je meer weten over dit onderwerp weten, download dan het PDF dat door de Rijksoverheid in 2013 is opgesteld: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2013).

Beroepscode voor psychologen
Psychologen moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscode voor psychologen 2015 van het NIP kunt hier inzien.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 is het verplicht een Kwaliteitsstatuut GGZ te hebben.

Klachten
Als vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best goede zorg te leveren. Ondanks dat kan het toch voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Het heeft mijn voorkeur dat je je klacht eerst bespreekt en probeert op te lossen met mij. Vaak is een persoonlijk gesprek, waarin je aangeeft waar je tegen aan gelopen bent, al heel prettig en voldoende. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen en haar specialismen (NVGzP). De klachtenfunctionaris van de NVGzP is Piet de Boer. Je kunt hem in kantooruren mobiel bereiken op nummer 06 8194 1801 of je kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met je op. Post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden. Meer informatie voor cliënten vindt u hier.

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2013/11/logo-klachtenregeling.jpg